Künye

Yönetim Kurulu Başkanı

Filiz Kerestecioğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Fatma Hoşgör Tekeşin

Sayman

Pelin Vural

Yönetim Kurulu Üyeleri

Cevriye Aydın
Mine Tan Dehmen
Ayşe Akkaya
Cemil Oktay

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Gülşah Kaya
Turgut Tarhanlı
Yelda Şahinkanat

Vakıf Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

Ayten Ağırdemir
Yasemin Gülbol
Ayça Özdoğan

Vakıf Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Özengül Ergün
Reyhan Büyükduman

Mütevelli Heyet

Ali Güzel
Ayşe Akkaya
Fatma Hoşgör Tekeşin
Filiz Kerestecioğlu
Rita Ender

Ahmet Tekeli

Ahmet Tekeli (1936-2010), hukukçu bir ailenin çocuğudur. İbradılı olan bu aile Muammer Aksoy gibi pek çok saygıdeğer hukukçu yetiştirmiştir. “Kanuni Ziya” lakaplı babası, CHP’nin tek parti rejimi sırasında, değişik illerde valilik yaptıktan sonra (Ahmet Tekeli, babası Çorum valisi iken, orada doğar), 1950’li yılların başında görevden alınır. Serbest avukat olarak çalışmaya başlar. Ahmet Tekeli ise, İstanbul’da önce Robert’s College, ardından High School’da okuduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne yazılır. Ama hedefi, Türkiye’deki Medeni Kanun’un temelini oluşturan İsviçre Medeni Kanunu’nu yakından ve içinden tanımaktır. Döviz imtihanına girer, kazanır ve hiç Fransızca bilmemesine rağmen Lozan’a gider. 1959-1965 yılları arasında Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okur. Türkiye’ye dönüşünde avukat olmaya karar verir ve bu amacını gerçekleştirir. Avukat olarak İstanbul Barosu’na kaydolduğu 1966 yılından ölümüne kadar avukatlık mesleğinden, daha doğrusu, hukukçuluktan uzaklaşmamıştır. 1966 yılında Şirin Tekeli ile evlenir. Çocukları yoktur.

Şirin Tekeli

1944 yılında Ankara’da, ikisi de öğretmen bir karı kocanın tek çocuğu olarak dünyaya gelir. Ankara Kız Lisesi’ni bitirir. 1961 yılında girdiği döviz imtihanını kazanarak önce Paris’e gider, Fransızca öğrenir, Hukuk Fakültesi’ne yazılır. Ancak Fransa’nın içinde bulunduğu krizden olumsuz etkilenerek (Cezayir Savaşı sürmektedir) İsviçre’ye gider, Lozan Üniversitesi’ne kaydolur.  Ahmet Tekeli ile 1966 yılında evlenir. Mezun olunca (1967) Türkiye’ye döner, ertesi yıl İstanbul Üniversitesi’nde asistan olur.  Doktorasını ve doçentliğini bu üniversitede savunduktan sonra, 1981’de YÖK’ün akademik özgürlükleri budadığı kanaatına vararak üniversiteden istifa eder. Hayatını tercüme yaparak kazanır.
1980’li yıllardan beri faal olduğu kadın hareketi içinde, özellikle, İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi (1989), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (1990), KA-DER, Kadın Adayları Destekleme Derneği (1997) ve Anakültür’ün kuruluşu (1997), Winpeace’in oluşumu (1997) gibi çalışmalarda yer almıştır.
Türkçe’de yayınlanmış beş özgün esere ve yirmibeş çeviriye imza atmıştır.