Skip to main content
Makale Yarışması

KAHUDEV Şirin Tekeli Makale Yarışması Katılım Koşulları

By September 13, 2023September 14th, 2023No Comments
  • Yarışmaya Türkçe dilinde yazılmış olan makaleler kabul edilecektir.
  • Yarışma sadece kadınların katılımına açıktır.
  • Öğrenciler, hukukçular, akademisyenler, kadınlarla ilgili alanlarda çalışma yürüten sivil toplum örgütü üyeleri de dâhil olmak üzere Yarışmaya tüm kadınlar katılabilir.
  • Yarışmaya katılmak üzere gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
  • Her bir kişi Yarışmaya sadece bir makale ile katılabilir. Makalelerde birden fazla yazar olabilir.
  • Katılımcılar, makalelerin telif ücreti istemeksizin basılı (kitap, dergi vb.) veya dijital (epub, e-kitap, e-dergi, online kitap, online dergi, pdf, web sitesi vb.) içerik şeklinde yayınlanmasına ve dağıtılmasına, ödül alan ve/veya seçici kurul tarafından uygun görülenlerin kitap olarak yayınlanmasına, özü korunmak koşuluyla editoryal düzenlemeye tabi tutulmasına, sosyal medyada paylaşılmasına, kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesine onay vermiş sayılırlar.
  • Ön incelemeye alınacak özetlerin 500 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta olması gerekmektedir.
  • Nihai değerlendirmeye alınacak makalelerin başında 150-200 kelime aralığında bir özet metni, sonunda kaynakça yer almalı, makalelerin tam metni (özet ve kaynakça hariç) 7000 kelimeyi aşmayacak uzunlukta olmalıdır.
  • Yazı karakteri Times New Roman şeklinde, metin 1.5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlar tek satır aralığı ve 10 punto olmalıdır. Dipnotların ilgili sayfanın altında gösterilmesi gerekir.
  • Açık veya örtülü intihal içeren makaleler yarışma dışı bırakılacaktır; intihalin yarışma sonucunda tespit edilmesi durumunda intihal içeren makaleler ödüllendirilmiş ise verilen ödül geri alınacaktır. İntihalle ilgili tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.

Leave a Reply