KAHUDEV

Şirin Tekeli Makale Yarışması 2023

Yarışma Konusu: “Kadınların çalışma yaşamına katılımına yönelik engelleme ve ayrımcılığa karşı uluslararası mekanizmaların var olan yaptırım gücü ve olması gerekenlere ilişkin çözüm önerileri”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan’daki Taliban yönetiminin BM kadın personeline getirdiği çalışma yasağını kınayan 2681 sayılı kararını* 27 Nisan 2023 tarihinde oy birliğiyle kabul etti.

Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede özellikle kadınlar ve kız çocukları bakımından insan hakları ihlali niteliğinde pek çok kısıtlama ve yasağın yanı sıra, kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

Uluslararası kuruluşlar ve kamuoyunun da tepkisini çeken gelişmeler karşısında Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) tarafından hazırlanan bir raporla** Afganistan’da kadınlara ve kız çocuklarına karşı gerçekleştirilen ayrımcı kısıtlamaların cinsiyete dayalı zulüm niteliğinde olmaları sebebiyle insanlığa karşı suç teşkil ettiği ifade edilmiş, bu suçlara müdahale etme ve bağımsız bir uluslararası hesap verebilirlik mekanizması kurulması yönünde öneride bulunulmuştu.

Afganistan’da kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların insan haklarını ihlal ettiğine dikkat çekilen 2681 sayılı BM kararında da, Taliban yönetiminin kadınların BM’de çalışmasını yasaklayan kararı kınandı.

Kararda, kadınların Afgan toplumundaki vazgeçilmez rolü vurgulanırken, Taliban yönetimine kadınların ve kız çocuklarının sosyal haklara erişim de dahil olmak üzere insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanmalarını kısıtlayan politika ve uygulamaları hızla tersine çevirmesi çağrısında bulunularak, kadınların eğitim, istihdam, hareket serbestisi ve kamu hayatına tam, eşit ve etkili katılımının sağlanması talep edildi.

Afganistan örneği, dünyada farklı ülkelerde yaşananlardan sadece bir tanesi. Her an, her dakika ve her alanda kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalara tanık olabiliyoruz.

Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz; KAHUDEV (Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı) Şirin Tekeli Makale Yarışmamızın konusunu Afganistan örneği üzerine Birleşmiş Milletler’in almış olduğu karardan da yola çıkarak, dünya genelinde kadınların çalışma yaşamına katılımına yönelik engelleme ve ayrımcılığa karşı çözümler geliştirmeye katkıda bulunabilmek için;

“Kadınların çalışma yaşamına katılımına yönelik engelleme ve ayrımcılığa karşı uluslararası mekanizmaların var olan yaptırım gücü ve olması gerekenlere ilişkin çözüm önerileri” olarak belirledik.

Yarışma sonucu, 20 Şubat 2023 tarihinde açıklanacak ve Vakfımızın kurucularından sevgili Şirin Tekeli’nin doğum günü olan 29 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştireceğimiz etkinlikte yapılacak sunumla ödüller sahiplerine verilecektir.

(*) http://unscr.com/en/resolutions/doc/2681
(**) https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/TR_TheTalibansWarOnWomen.pdf

 

Katılım Koşulları

• Yarışmaya Türkçe dilinde yazılmış olan makaleler kabul edilecektir.
• Yarışma sadece kadınların katılımına açıktır.
• Öğrenciler, hukukçular, akademisyenler, kadınlarla ilgili alanlarda çalışma yürüten sivil toplum örgütü üyeleri de dâhil olmak üzere Yarışmaya tüm kadınlar katılabilir.
• Yarışmaya katılmak üzere gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
• Her bir kişi Yarışmaya sadece bir makale ile katılabilir. Makalelerde birden fazla yazar olabilir.
• Katılımcılar, makalelerin telif ücreti istemeksizin basılı (kitap, dergi vb.) veya dijital (epub, e-kitap, e-dergi, online kitap, online dergi, pdf, web sitesi vb.) içerik şeklinde yayınlanmasına ve dağıtılmasına, ödül alan ve/veya seçici kurul tarafından uygun görülenlerin kitap olarak yayınlanmasına, özü korunmak koşuluyla editoryal düzenlemeye tabi tutulmasına, sosyal medyada paylaşılmasına, kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesine onay vermiş sayılırlar.
• Makalelerin başında 150-200 kelime aralığında bir özet metni, sonunda kaynakça yer almalı ve makale tam metni (özet ve kaynakça hariç) 7000 kelimeyi aşmayacak uzunlukta olmalıdır.
• Yazı karakteri Times New Roman şeklinde, metin 1.5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlar tek satır aralığı ve 10 punto olmalıdır. Dipnotların ilgili sayfanın altında gösterilmesi gerekir.
• Makalelerin PDF dosya formatında sunulması gerekmektedir.
• Yapılacak ön incelemede katılım koşullarına uygun görülen makaleler Seçici Kurul değerlendirmesine alınacaktır.
• Açık veya örtülü intihal içeren makaleler yarışma dışı bırakılacaktır; intihalin yarışma sonucunda tespit edilmesi durumunda intihal içeren makaleler ödüllendirilmiş ise verilen ödül geri alınacaktır. İntihalle ilgili tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.

Yarışma Takvimi
Yarışma ilanı: 15 Eylül 2023
Son başvuru ve makale teslim tarihi: 03 Ocak 2024
Yarışma sonuçlarının açıklanması: 20 Şubat 2024
Ödül etkinliği: 29 Şubat 2024

Ödül
Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucu ödüle değer bulunan üç makalenin her birine 10.000 TL ödül verilecektir.
Ayrıca yazarı öğrenci olan üç makaleye 4.000’er TL mansiyon verilecektir.

Seçici Kurul
Prof. Dr. Yakın Ertürk | Birleşmiş Milletler Kadına Şiddet eski Özel Raportörü, ODTÜ Sosyoloji
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder | Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Anayasa Hukuku ABD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ülker Yükselbaba | İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gülay Arslan Öncü | İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku ABD Öğretim Üyesi
Av. Hülya Gülbahar |EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu
Gökçeçiçek Ayata | İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzman Araştırmacı
Necla Akgökçe | Kadın İşçi Dergisi Editörü