Hakkımızda

Vakfımız, 16 Aralık 2011 tarihinde, lisans- lisansüstü, doktora gibi her düzeyde eğitimini sürdüren kadınların yanısıra; hukuk alanında faaliyet gösteren avukat, hakim ve savcı kadınların mesleki gelişimlerinin her aşamada desteklenmesi ve kadın hakları alanında çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Başta bursiyerlerimiz olmak üzere tüm hukukçu kadınlar için eğitim çalışmaları, mesleki seminerler ve konferanslar düzenlemek, bilimsel araştırmaları ve projeleri desteklemek faaliyet ve hedeflerimiz arasındadır.
Bu kapsamda, kuruluşumuzdan bugüne kadar 1000’den fazla kadın öğrenciye eğitim ve destek bursu vermiş; 6284 Sayılı Kanun, İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, flört şiddeti, mülteci kadınların hukuki ve toplumsal sorunları hakkında konferanslar ve atölyeler düzenlemiş bulunuyoruz.

“Kadın kadının yurdudur” şiarıyla, dayanışmanın coşkusunu ve değerini hep birlikte, yıllar boyunca yaşatacağımıza inanıyoruz.